Fiecare dintre noi am lucrat sau lucrăm într-un anumit loc de muncă- la birou, pe șantier, în fabrică, la un laborator..etc. Indiferent în ce loc am lucra, ne dorim ca locul de muncă să fie astfel organizat, mașinile, aparatele sau uneltele pe care le folosim în procesul muncii să fie înt-o stare perfectă încât să nu existe riscul unei accidentări sau îmbolnăviri. Pentru aceasta este necesar să se ia măsuri corespunzatoare care să ne dea siguranța în procesul muncii. Siguranța acesta înseamnă securitate, de aici avem securitatea muncii. În România măsurile de securitate a muncii sunt reglementate prin Legea 319 din 2006 – Legea securității și sănătății în muncă și normele de aplicare a acesteia, norme de protecția muncii și instrucțiuni specifice de securitate și sănătate în muncă.

Totalitatea acestor acțiuni și măsuri pentru prevenirea riscurilor profesionale, protecția sănătății și securitatea lucrătorilor, pentru eliminarea factorilor de risc și accidentare prin informarea, consultarea, instruirea, protejarea lucrătorilor și a reprezentanților lor, toate acestea înseamnă protecția muncii. Angajatorii trebuie să asigure angajaților condițiile impuse de legea protecției muncii, angajatorul trebuie să analizeze cu mare atenție procesul de lucru în fiecare etapă și să identifice fiecare pericol sau risc ce poate apărea. Trebuie să verifice mijloacele de muncă, echipamentele și pe angajați. Protecția muncii începe odată cu angajarea- prin controlul medical ce se face la angajare.

 Angajatorul trebuie să instruiască angajații la locul de muncă în conformitate cu specificul activității ce o desfășoară, de asemenea trebuie să verifice însușirea și aplicarea cunoștințelor în domeniul protecției la locul de muncă. Există meserii și profesii pentru care este necesară autorizarea executării ei, există locuri de muncă unde se cere o verificare periodică a stării de sănătate. Sunt locuri de muncă ce necesită avizul medicului și testare psihologică. Toate acestea trebuie să fie în atenția angajatorului. Deasemeni, angajatorii trebuie să stabilească locurile de muncă ce necesită semnalizare (pericol de accidente, etc) cât și tipul de semnalizare care trebuie pus și locul cel mai indicat pentru amplasarea acestuia. De asemenea trebuie stabilite echipamentele individuale de protecție la locul de muncă, modul de întreținere și schimbarea lor atunci când este cazul. Tot angajatorul va face instruirea angajaților la inceputul muncii, pe parcurs și ori de câte ori este necesară, cât si la schimbarea locului de muncă.

 Există norme de securitate general valabile pentru fiecare meserie în parte, dar în funcție de locul de muncă se vor detalia și normele ce trebuiesc respectate de angajat. Toate aceste măsuri cad desigur în sarcina angajatorului, dar ele trebuie cunoscute și respectate de angajat. Astfel că în cazul protecției muncii ii revin și angajatului sarcini importante ca munca să se desfășoare în condiții de siguranță. Fară o bună colaborare în domeniul protecției între angajator și angajat nu se poate realiza siguranța în muncă.

 Dacă la sfârșitul unei zile de muncă angajatul se întoarce acasă în condiții bune de sănătate se poate aprecia că măsurile de protecție a muncii luate la locul de muncă au avut efect șți sunt cele necesare. Implementarea sistemelor de siguranță se poate face cu ajutorul firmelor de specialitate în domeniu. O astfel de firmă este EURAMIS Consulting care prestează servicii de protecția muncii, securitatea și sănătatea muncii (SSM) si situații de urgență (SU), cu 20 de ani de experiență, care încă din anul 2008 oferă o platformă e-learning foarte benefică celor care vor să opteze pentru telemunca, adica munca la domiciliu. O astfel de firmă poate ajuta să îți imbunătatești serviciile de securitate și sănătate în muncă. Este un partener de încredere ce oferă servicii de calitate.

Despre autor

Lasă un răspuns